In verband met de verspreiding van het Coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt maatregelen te nemen. Dit houdt in dat…

  1. Wij ons hoofdgebouw en de stallen afsluiten voor bezoekers. Ook onze speeltuin is buiten gebruik. Verder is het terrein buiten begaanbaar.
  2. Wij onze vrijwilligers/stagiaires/medewerkers met ziekteklachten vragen thuis te blijven. Wij zullen voerdiensten gaan draaien en de dieren krijgen natuurlijk dagelijks de beste verzorging.
  3. Wij u verzoeken om thuis extra handen te wassen voorafgaand én na het bezoek aan de kinderboerderij.
  4. Wij u verzoeken in de elleboog te hoesten/niezen, papieren zakdoekjes gebruiken e.d.
  5. Wij u verzoeken bij lichte klachten van neusverkoudheid, hoesten, koorts het terrein niet te betreden.