ANBI status

Stichting kinderboerderijen Zwolle is een zogenaamde ANBI-instelling, dat staat voor algemeen nut beogende instelling. De belastingdienst bepaald welke instellingen aan de ANBI-voorwaarden voldoen. Een ANBI-instelling heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten of vennootbelasting. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de site van de belastingdienst.

Neem voor vragen gerust contact op met het bestuur.

Een ANBI-instelling is verplicht de volgende gegevens op de website te plaatsen:

Hier te downloaden: Jaarverslag 2023

Algemeen

  • Naam: Stichting Kinderboerderij Zwolle
  • Adres: Almelose kanaal 33
  • Postcode en plaats: 8012 BX Zwolle
  • Telefoon: 06-30539368
  • Email: miranda@kinderboerderijenzwolle.nl
  • Kvk nummer: 61971413
  • Fiscaalnummer: 854573136
  • IBAN: NL39RABO 0300870655

Doelstelling:

Stichting Kinderboerderijen Zwolle heeft als doel om doormiddel van educatie en recreatie inwoners van Zwolle in contact te brengen met dieren en natuur.

Beleidsplan:

Zie hiervoor ons het Jaarplan 2024

Bestuur:

Ons bestuur bestaat uit:

Rob van Tellingen, secretaris
Walter Dresscher, penningmeester
Geert Hummelen, bestuurslid
Hubert Dullemond, bestuurslid
Geert Steenbeek, bestuurslid

Beloning:

Het bestuur is onbezoldigd. De beheerder is ingeschaald op basis van de systematiek van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Activiteiten en financiële verantwoording:

Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen wij naar het Jaarverslag 2020 waarin tevens een gedetailleerd activiteitenoverzicht en de financiële verantwoording is opgenomen. Onze financiële situatie is te lezen Samenvatting Jaarrekening 2020